Algemene Voorwaarden

Op alle rechtsbetrekkingen van Erik Verheggen Fotografie zijn de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 84/2011. De tekst van deze voorwaarden is hier te downloaden (PDF). Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

U stelt het op prijs om snel de gemaakte foto’s te ontvangen. Daarom vraag ik u om spoedig de rekening te betalen. Aanvullend op de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie geldt dat alle facturen per e-mail worden verstuurd en de betalingstermijn bedraagt 14 dagen.

Zie ook de cookie- en privacyverklaring.