Op alle rechtsbetrekkingen van Erik Verheggen Fotografie zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 66/2016. De tekst van deze voorwaarden is hier te downloaden (PDF). Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

U stelt het op prijs om snel de gemaakte foto’s te ontvangen. Daarom vraag ik u om spoedig de rekening te betalen. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen.

Zie ook de cookie- en privacyverklaring.

Algemene voorwaarden van DuPho